400.000 đ

Còn hàng

Mô tả

Nhiệm vụ của Viện máy tính chúng tôi là xử lý sự cố máy tính & cứu dữ liệu từ ổ đĩa cứng, RAID, băng, CD, DVD, và bộ nhớ / chip vv…